Giới thiệu về xã Vĩnh Ô

Xã Vĩnh Ô có diện tích 89.06 km², dân số năm 1999 là 861 người, mật độ dân số đạt 10 người/km².

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Ô