Thông tin liên hệ

UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3 

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Ô