Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã

V/V Cử cán bộ công chức tham gia tập huấn một số chính sách cho cán bộ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số năm 2019

v/v phối hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

V/v giao đất cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Ô

Tin đã đưa
Trang:
   

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Ô